URMAŞII LUI MOISIL

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE INFORMATICĂ
Ediţia a VI-a, 24-26 martie 2006

24-26 martie 2006

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ORGANIZARE GENERALA

1. Concursul va începe la ora 9.00 si consta din rezolvarea a doua probleme pe durata a 3 ore. Elevii vor fi prezenti in laboratorare la ora 8.30.
2. Dupa epuizarea timpului de concurs, echipa tehnica va salva sursele elevilor, în prezenta acestora. Salvarea se va face pe suport digital. Elevii vor semna dupa salvarea surselor într-un borderou în care pentru fiecare problema va fi mentionata dimensiunea (în bytes) a fisierelor sursa .
3. La salvare rugam elevii sa verifice corectitudinea numelor (atentie la diacritice!) pentru a completa corect diplomele premiantilor.

DESFASURAREA PROBEI DE CONCURS

1. Fiecare concurent va fi planificat la o anumita statie de lucru si va lucra numai la statia la care a fost planificat în directorul MOISIL. La sfârsitul probei în acest director se vor gasi 2 (doua) fisiere, care reprezinta sursele pentru cele doua probleme ce constituie proba de concurs. Numai aceste surse se vor salva la finalul probei si se vor evalua.
2. Sursele trebuie denumite conform urmatorului standard:
LaboratorNumePrenumeClasaProblema.extensie

Cu semnificatia:

Laborator Numarul laboratorului
Nume Primele 2 litere din numele elevului
Prenume Primele 2 litere din prenumele elevului
Clasa Clasa la care concureaza elevul (doua caractere, de exemplu 09, 10, 11, 12)
Problema Numarul problemei rezolvate (un caracter: 1 sau 2)
Extensie Extensia specifica limbajului de programare (pas, c sau cpp)

De exemplu, elevul Vasilescu Dan din clasa a IX-a, care lucreaza în Pascal, in laboratorul P2 va salva solutia primei probleme sub numele: 2VADA091.PAS
3. Compilatoarele ce pot fi utilizate sunt Borland Pascal 7.0 si Borland C 3.1 , sub sistemul de operare Microsoft Windows XP.
4. În prima jumatate de ora de concurs aveti dreptul sa adresati comisiei în scris întrebari referitoare la eventuale neclaritati din enuntul problemei. Întrebarile trebuie sa fie formulate astfel încât raspunsul sa poata fi DA sau NU. Daca veti pune o întrebare ambigua, al carei raspuns se afla în enunt sau care solicita indicatii de rezolvare a problemelor, veti primi raspunsul FARA COMENTARII.
5. Pentru fiecare problema este specificat timpul maxim de executie pe test. Acest timp este fixat pentru sistemul de operare Microsoft Windows XP pe un calculator Intel P4.
6. Rezultatele evaluarii vor fi publicate pe site-ul concursului pâna la ora 18.00. Dupa evaluare, pe site vor fi publicate în sectiunea Probleme solutiile corecte ale problemelor precum si testele utilizate pentru evaluare.
7. Dupa terminarea probei de concurs, nu se admit nici un fel de modificari ale surselor concurentilor.

EVALUARE

Evaluarea se va realiza automat, cu ajutorul unor programe de evaluare sub sistemul de operare Windows, de catre comisia de evaluare, în laboratorul P3, începând cu ora 13.00. Elevii nu vor fi prezenti la evaluare. La evaluare pot asista profesorii însotitori.

CONTESTATII

Dupa publicarea rezultatelor evaluarii, concurentii pot testa propriile programe pe seturile de date de test publicate pe site.
Daca rezultatele publicate pe site nu coincid cu cele obtinute de concurent la testare, acesta poate trimite o contestatie la adresa grecus9@yahoo.com, pāna la ora 18:30 a zilei de concurs.
Īn contestatie, elevul trebuie sa specifice numele sau, clasa, problema, precum si motivul contestatiei.
Fiecare contestatie va fi analizata si fiecare elev va primi prin e-mail un raspuns.
Daca se accepta contestatia, pe site va aparea punctajul modificat corespunzator.