Prima pagina   |   Planul de actiune   |   Comitetul Eco-Scoala   |   Activitati   |   EcoGalerie   |   Contact   |   Despre CCDG

Beneficiile școlii

Prin implementarea proiectului educaţional „Eco-Şcoala”, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi  va fi un factor activ în eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea mediului dar şi în identificarea şi gasirea soluţiilor de rezolvare a acestora  prin metode şi strategii specifice: introducerea temelor de protecţie şi conservare a mediului în orele de consiliere şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi localităţii.

Proiectul va urmări creşterea gradului de conştientizare de către elevi în ceea ce priveşte problematica deşeurilor, dar şi a tuturor aspectelor legate de mediul înconjurător.

Activităţi concrete precum colectarea deşeurilor de hârtie şi de plastic, reciclarea acestora, derularea unor activităţi ecologice, vor antrena elevii în acţiuni practice din care vor înţelege ce impact are poluarea asupra sănătăţii mediului. Munca în echipă va facilita dezvoltarea competenţelor de comunicare, spiritul de colegialitate, spiritul de iniţiativă şi va oferi o alternativă ecologică de petrecere a timpului liber, precum şi un model în comunitate.

Cadrele didactice ale liceului vor încerca să insufle elevilor dragoste şi respect pentru natură, pentru mediul înconjurător, astfel încât generaţiile viitoare să nu fie afectate de poluare aşa cum indică previziunile sumbre ale specialiştilor.

ECO-COD
“Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”(M.Gandhi)