Noutăți

INFOCHIM 2022

Liceul Teoretic de Informatică Gr. Moisil, Iași, organizează CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR „INFOCHIM” care se adresează elevilor de liceu pasionaţi de chimie şi de informatică.

Concursul se desfășoară on-line, pe platforma Microsoft Teams, și are 2 etape:

 • Etapă județeană - 26 mai 2022
 • Etapă interjudețeană - 2 iunie 2022

 • INFOCHIM are 2 secțiuni: Pagini web/soft educațional și Materiale didactice auxiliare (alte tipuri de resurse educaţionale pentru desfășurarea orelor de chimie: prezentări Prezi, PPT, pliante, fișe de lucru, animație, film educaţional, suporturi virtuale inovative şi atrăgătoare).

  Desfășurare

  Concursul "INFOCHIM" este organizat de Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și se adresează elevilor de liceu pasionaţi de chimie şi de informatică.

  In anul școlar 2021-2022, concursul organizat în două etape (județeană și interjudețeană), se va desfășura online pe platforma Microsoft Teams și va avea 2 secțiuni:

  Secțiunea I

  Pagini web sau soft educaţional, cu participare online.

  Secțiunea II

  Materiale didactice auxiliare destinate activităţii la clasă realizate de elevi, pentru elevi, (altele decât pagini web sau soft educaṭional). Se doresc a fi suporturi virtuale inovative şi atrăgătoare pentru desfășurarea orelor: prezentări Prezi, PPT, fișe de lucru, pliante, animație, film educaţional, - cu participare online.

  Temele lucrărilor pot reprezenta conṭinuturi din curricula şcolară, dar şi contextualizarea conceptelor specifice chimiei cu alte discipline, mai mult sau mai puṭin înrudite, în scopul stimulării şi dezvoltării creativităṭii elevilor şi profesorilor.

  Condiţii de participare

  Echipajele care participă la concurs sunt alcătuite din elevi de liceu indiferent de filiera, profilul sau specializarea pe care le urmează-maxim 3 elevi pentru fiecare lucrare și au ca îndrumători un profesor de chimie şi unul de informatică.

  Lucrările participante la concurs, faza județeană, vor fi trimise, însoțite de fișa de înscriere, până cel târziu la data de 22.05.2022 la adresele: mo_trupina@yahoo.com și infochim@liis.ro Organizatorii vor trimite email de confirmare a primirii materialelor

  Lucrările participante la etapa interjudețeană vor fi trimise, însoțite de fișa de înscriere, pâna cel târziu la data de 29 mai 2022 la următoarele adrese: mo_trupina@yahoo.com> si infochim@liis.ro

  Pentru a participa la concurs, elevii se vor loga pe platforma Microsoft Teams unde vor încărca aplicaţia cu care concurează, însoţită de documentaţia completă a lucrării (motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei, structura aplicaţiei: organizarea conţinutului informaţional, structuri de date utilizate, detalii tehnice de implementare (secvenţe de cod relevante), resurse hard şi soft necesare, modalităţi de utilizare, posibilităţi de dezvoltare)

  Comisia de organizare își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu cerințele. Orice lucrare înscrisă după termenul limită nu va intra în concurs.

  Drepturi de autor

  Pentru lucrările prezentate în concurs, dreptul de autor revine atât profesorilor coordonatori, cât şi elevilor din echipajele îndrumate.

  Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, ca instituţie organizatoare, îşi rezervă dreptul de a selecta fragmente din lucrări, în vederea promovării activităţii pe site-ul concursului.

  Reproducerea integrală sau parţială a unor lucrări ştiinţifice, precum şi valorificarea unor fişiere audio-video compilate şi a oricăror informaţii sau imagini protejate prin Legea copyrightului vor respecta parametrii indicaţi în Legea dreptului de autor.

  Eventualele încălcări ale acestei legi atrag excluderea din concurs a lucrărilor.

  Nu se admit în concurs lucrări premiate deja în cadrul unor competiţii desfăşurate anterior. Eventuala nerespectare a acestui articol atrage după sine eliminarea din concurs.

  Toate lucrările vor fi redactate respectându-se normele ortografice în vigoare şi normele de tehnoredactare în limba română. În situaţia nerespectării acestei prevederi, lucrările vor fi depunctate.

  Organizare

  • Transmiterea informațiilor și popularizarea concursului în timp util, în toate unitățile școlare atât din județul Iași cât și din celelalte județe din zona Moldovei
  • Înscrierea proiectelor trimise
  • Asigurarea logisticii necesare desfășurării concursului
  • Eliberarea de adeverințe/diplome de participare pentru elevi și profesorii coordonatori
  • Constituirea bazei de date privind participarea elevilor din județe
  • Responsabilitate pentru corectitudinea completării în baza de date a punctajului obținut de fiecare echipaj
  • Comunicarea punctajelelor finale și postarea acestora pe site-ul destinat concursului

  Concurs - etape

  • Etapa județeană - se va desfășura pe 26 mai 2022 - SECŢIUNEA I - ora 13:00, SECŢIUNEA II - ora 13:00
  • Participanții vor primi în ziua concursului linkul de logare pentru platforma Microsoft Teams.
  • Proba de concurs constă în realizarea și prezentarea unei lucrări care se încadrează în una dintre cele 2 secţiuni ale concursului.
  • Durata prezentării nu trebuie să depăşească 10 minute.
  • Tema lucrării pentru chimie poate face parte din curriculum extins pentru clasele IX – XII sau poate fi în afara programei şcolare, iar la informatică implică abilităţile de operare în programele Website (Dreamweaver, PHP, MySQL), FLASH sau altele, la alegerea participanţilor), precum şi recomandările curente ale CNC, SNEE, M.E.C.I.
  • În situaţia în care o lucrare înscrisă în concurs necesită un pachet soft care nu este menţionat în lista anterioară, concurentul are obligaţia să menţioneze în fişa de înscriere softul necesar rulării aplicaţiei.
  • Elevii care au obţinut premiile I şi II la la etapa judeţeană se califică pentru etapa interjudeţeană.
  • Etapa interjudeţeană - se va desfășura pe 2 iunie 2022 - SECŢIUNEA I - ora 13:00, - SECŢIUNEA II - ora 13:00
  • Participanții vor primi în ziua concursului linkul de logare pentru platforma Microsoft Teams.

  Evaluare

   Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 puncte. Se acordă 10 puncte pentru încadrare în timp şi prezentarea lucrării.

   În funcție de natura lucrărilor înscrise, Comisia de evaluare va stabili criterii de evaluare compatibile.

  Clasamentul final şi premiile

  Rezultatele finale ale concursului, faza județeană, vor fi afișate pe site-ul concursului în data de 30 mai, ora 14.

  Rezultatele finale ale concursului, faza interjudețeană, vor fi afișate pe site-ul concursului în data de 6 iunie, ora 15.

  Repartizarea punctajelor se realizează în Comisia de validare a rezultatelor.

  La acest concurs nu se admit contestaţii.

  Premiile şi menţiunile la fazele judeţeană şi interjudeţeană ale concursului, vor fi acordate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M. Nr. 3109/28.01.2002, art. 47, 48.

  Toate diplomele vor fi acordate de către ISJ la sfârşitul anului şcolar.

  Despre INFOCHIM

  A fost iniţiat de profesorii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi în anul 2005 şi se adresează tuturor elevilor de liceu pasionaţi nu doar de chimie, dar şi de informatică. Acest concurs îşi propune să valorifice competenţele elevilor în domeniile vizate, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor chimiei sau înrudite cu aceasta folosind tehnologia informatică.

  Elevii realizând produse originale de tip pagini Web sau/şi soft educaţional şi alte tipuri de resurse educaţionale dechise cum ar fi prezentări Prezi, PPT, postere, pliante, film educaţional, suporturi virtual inovative şi atrăgătoare atât pentru colegii lor, în activitatea de documentare, cât şi pentru profesori în activitatea didactică.

  Organizatori

  • Prof. dr. Romanescu Adina - director
  • Prof. Acălfoaie Mihaela - director adjunct
  • Prof. chimie Popa Lăcrămioara - coordonator proiect
  • Prof. chimie Trupină Monica - coordonator proiect
  • Prof. chimie Alina Butnariu
  • Prof. informatică Butnărașu Oana
  • Prof. informatică Vîrgă Liliana
  • Inspector de chimie Prof. dr. Burescu Ada Ionela
  • Inspector informatica Prof. Emanuela Pădurariu
  • Inspector activităţi extraşcolare: Prof. Larisa Târzianu

  Galerie - ediția 2019