Noutăți

Înscrierea elevilor – data limită 7 mai 2018

Desfăşurarea concursului la nivel judeṭean (secṭiunea I) – 11 mai 2018

Desfăşurarea concursului la nivel interjudeṭean (secṭiunile I şi II) – 12 mai 2018

Postarea rezultatelor pe site-ul concursului – 16 mai 2018

Desfășurare

InfoChim este un concurs organizat anual în două etape (județeană și interjudețeană), ambele desfăşurându-se la
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi.

Secțiunea I

Pagini web sau soft educaţional

Secțiunea II

Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii realizate de elevi, altele decât pagini web sau soft educaṭional

Temele lucrărilor pot reprezenta conṭinuturi din curricula şcolară, dar şi contextualizarea conceptelor specifice chimiei cu alte discipline, mai mult sau mai puṭin înrudite, în scopul stimulării şi dezvoltării creativităṭii elevilor şi profesorilor.

Condiţii de participare

Echipajele care participă la concurs sunt alcătuite din elevi de liceu indiferent de filiera, profilul sau specializarea pe care le urmează. Echipajele sunt alcătuite din maxim 3 elevi pentru fiecare lucrare, având ca îndrumători un profesor de chimie şi unul de informatică.

Pentru a participa, fiecare echipaj va fi înscris online pe site-ul concursului, în conformitate cu secţiunea aleasă.
La concurs elevii se vor prezenta cu un CD cu aplicaţia cu care concurează, însoţită de documentaţia completă a lucrării (motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei, structura aplicaţiei: organizarea conţinutului informaţional,
structuri de date utilizate, detalii tehnice de implementare (secvenţe de cod relevante),
resurse hard şi soft necesare, modalităţi de utilizare, posibilităţi de dezvoltare).

Lucrările vor putea fi înscrise în concurs numai în intervalul calendaristic precizat pe site-ul concursului. Orice lucrare înscrisă după termenul limită nu va intra în concurs. Modificări ale regulamentului se pot produce anual, cu acordul comisiei de organizare. La acest concurs nu se admit contestaţii. Rezultatele vor fi afişate şi postate pe site-ul concursului.

Apasă aici pentru a te înscrie online!

Drepturi de autor

Pentru lucrările prezentate în concurs, dreptul de autor revine atât profesorilor coordonatori, cât şi elevilor din echipajele îndrumate.

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, ca instituţie organizatoare, îşi rezervă dreptul de a selecta fragmente din lucrări, în vederea promovării activităţii pe site-ul concursului.

Reproducerea integrală sau parţială a unor lucrări ştiinţifice, precum şi valorificarea unor fişiere audio-video compilate şi a oricăror informaţii sau imagini protejate prin Legea copyrightului vor respecta parametrii indicaţi în Legea dreptului de autor.

Eventualele încălcări ale acestei legi atrag excluderea din concurs a lucrărilor.

Nu se admit în concurs lucrări premiate deja în cadrul unor competiţii desfăşurate anterior. Eventuala nerespectare a acestui articol atrage după sine eliminarea din concurs.

Toate lucrările vor fi redactate respectându-se normele ortografice în vigoare şi normele de tehnoredactare în limba română. În situaţia nerespectării acestei prevederi, lucrările vor fi depunctate.

Organizare

  Atribuțiile comisiei de organizare sunt:

 • Transmiterea informațiilor și popularizarea concursului în timp util, în toate unitățile școlare atât din județul Iași cât și din celelalte județe din zona Moldovei
 • Înscrierea proiectelor trimise
 • Asigurarea logisticii necesare desfășurării concursului
 • Eliberarea de adeverințe/diplome de participare pentru elevi și profesorii coordonatori
 • Constituirea bazei de date privind participarea elevilor din județe
 • Responsabilitate pentru corectitudinea completării în baza de date a punctajului obținut de fiecare echipaj
 • Comunicarea punctajele finale și postarea acestora pe site-ul destinat concursului

Concurs - etape

 • Etapa locală a concursului INFOCHIM se va desfăşura în aprilie 2018, în fiecare unitate de învăţământ.
 • Proba de concurs constă într-o aplicaţie care se încadrează în una dintre cele 2 secţiuni ale concursului.
 • Durata prezentării nu trebuie să depăşească 10 minute.
 • Documentația lucrării să fie în posesia echipajului în ziua concursului.
 • Tema lucrării pentru chimie se poate încadra în curriculum extins pentru clasele IX – XII de la liceele teoretice sau de profil tehnologic sau poate fi în afara programei şcolare, iar la informatică implică abilităţile de operare în programele Website (Dreamweaver, PHP, MySQL), FLASH sau altele, la alegerea participanţilor), precum şi recomandările curente ale CNC, SNEE, M.E.C.I.
 • În situaţia în care o lucrare înscrisă în concurs necesită un pachet soft care nu este menţionat în lista anterioară, concurentul are obligaţia să menţioneze în fişa de înscriere softul necesar rulării aplicaţiei.
 • Elevii care au obţinut premiile I şi II la la etapa judeţeană se califică pentru etapa interjudeţeană.

Evaluare

  Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 puncte.
  Se acordă 10 puncte pentru încadrare în timp şi prezentarea lucrării.

  Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 puncte.
  Se acordă 10 puncte pentru încadrare în timp şi prezentarea lucrării.

Clasamentul final şi premiile

Premiile şi menţiunile la fazele judeţeană şi interjudeţeană a concursului, vor fi acordate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M. Nr. 3109/28.01.2002, art. 47, 48. Toate diplomele vor fi acordate de către ISJ la sfârşitul anului şcolar.

Repartizarea punctajelor se realizează în Comisia de validare a rezultatelor.

Despre INFOCHIM

A fost iniţiat de profesorii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi în anul 2005 şi se adresează tuturor elevilor de liceu pasionaţi nu doar de chimie, dar şi de informatică. Acest concurs îşi propune să valorifice competenţele elevilor în domeniile vizate, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor chimiei sau înrudite cu aceasta folosind tehnologia informatică.

Elevii realizând produse originale de tip pagini Web sau/şi soft educaţional şi alte tipuri de resurse educaţionale dechise cum ar fi prezentări Prezi, PPT, postere, pliante, film educaţional, suporturi virtual inovative şi atrăgătoare atât pentru colegii lor, în activitatea de documentare, cât şi pentru profesori în activitatea didactică.

Organizatori

 • Prof. Carmen Losonczy - director
 • Prof. Dr. Adina Romanescu - director adjunct
 • Prof. chimie Ada Zvîncă - coordonator proiect
 • Prof. chimie Lăcrămioara Popa
 • Prof. informatică Oana Butnăraşu
 • Prof. Dr. Cecilia Foia, Inspector Şcolar pentru Chimie
 • Inspector informatică profesor Stelian Hadîmbu

Galerie - ediția anterioară

Apasă aici pentru a te înscrie online!