a

GreenPeace

Este o organizaţi...
website cu detalii

Finala .Campion 2009

În perioada 26-29 aprilie 2009, la Bran, a avut loc ...
website cu detalii

Urmaşii lui Moisil

A IX a ediţie a Concursulu......
website cu detalii


Module

Modulul I. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Oferă prin conţinut şi tematică activităţi care trebuie să incite la comunicare, formarea unor deprinderi specifice vârstei căreia se adresează, cunoaşterea şi perceperea corectă din partea elevului a unor caracteristici biologice şi psihologice în conformitate cu stadiul lor de dezvoltare.

Modulul II. Comunicarea şi abilităţile sociale

Obiectivul principal al orelor de Dirigenţie pentru această tematică este de a contribui la formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului în plan moral şi cetăţenesc.

Modulul III. Managementul informaţiei şi al învăţării

Propune activităţi educative care să-i faciliteze elevului învăţarea activă, munca în echipă, descoperirea calităţilor şi abilităţilor specifice unui domeniu de activitate pentru alegerea unei viitoare meserii.

Modulul IV. Planificarea Carierei

Modulul vizează acele activităţi educative în care accentul se pune pe orientarea şcolară şi profesională a elevului.

Modulul V. Calitatea stilului de viaţă

Prin activităţile pe care le propune, urmăreşte exersarea acelor abilităţi de management ale unui stil de viaţă eficient pentru elev.